UB1 Nyt 2020

30.12.20 Nytårshilsen

Kære Uvelse Brugs Venner, Intet i 2020 har været som det plejer, heller ikke i vores Dagli’Brugsen. Lige inden sommerferien bekendtgjorde Slangerup Brugsforening, at man havde valgt at indstille driften af Dagli’Brugsen i Uvelse senest per 30. juni 2021. Det kom som en stor overraskelse for mange af os, da det var tydeligt at butikkens drift, både omsætnings- og indtjeningsmæssigt, var væsentlig bedre end i de foregående år, samt at vi endnu ikke havde fået ”fuld valuta” for alle vores nye medborgere i Uvelse Åpark.

Det viste sig hurtigt, at beslutningen nok primært bundede i uvilje til at investere det fornødne i en bygning, som er nedslidt og utidssvarende uden tydelig udsigt til et stabilt, modsvarende overskud fra butikken.

Resten er historie. Vi har endnu engang vist, at dette lokalsamfund er noget helt særligt, og kan nogle helt særlige ting, når vi står sammen om en sag. De af jer, som har boet her længe, ved, at denne sammenhængskraft er grunden til, at vi stadig har en børnehave, en skole og en sportshal, og den er også grunden til, at vi vedblivende vil have en dagligvarebutik.

I initiativgruppen, som består af både Uvelse Brugs Venner, og af lokale investorer og dygtige håndværkere, har vi været utrolig glade for at mærke jeres opbakning. At vi i fællesskab (inklusive de 3 hovedinvestorer) har fået indsamlet i omegnen af 4 mio. kr. er en usædvanlig bedrift, og der skal i den forbindelse lyde en kæmpestor tak til jer alle sammen for jeres støtte. Vi kunne slet, slet ikke have gjort det uden jer.

Inden jul tog Uvelse Brugs Venner en vemodig og følelsesfuld afsked med butikkens ansatte, og overrakte ved samme lejlighed nogle gaver og velmente ord på foreningens vegne. Jeg vil også her benytte lejligheden til at takke Lotte, Arne og Claus for deres arbejde, selvom det utvivlsomt ikke har været let, og ønsker dem al mulig held og lykke i fremtiden. I skrivende stund er de ved at tømme de sidste rester af varebeholdning og returemballage fra butikken, og i morgen torsdag den 31/12 2020 skriver vi alle sammen historie, når nøglerne til butikken overrækkes til vores fælles ejendomsselskab, Uvelse Byvej 1 A/S. Det betyder, at når I vågner den 1. januar, så er I – i det omfang naturligvis, at I har investeret i selskabet – blevet tank- og butiksejere, og herfra skal der lyde et stort tillykke med det.

Arbejdet er naturligvis kun lige begyndt. I begyndelsen af 2021 får vi travlt med at etablere en midlertidig butik, og vi får lige så travlt med at igangsætte renoveringen af den gamle butiksbygning. I øjeblikket har vi nogle arkitekter til at skitsere forskellige muligheder, men har endnu ikke så meget information på plads, at vi kan sige noget mere konkret om, hvordan det endelige projekt vil tegne sig.

2021 bliver på alle måder et skelsættende år. Den netop påbegyndte Coronavaccinering lover godt for året, og lokalt vil vi blive vidner til at en nyrenoveret og moderne købmandsbutik opstår som en Fugl Føniks fra vores gamle, hæderkronede Dagli’Brugsen. Sidst (og måske mindst) skal vores forening have et nyt navn.

På foreningens vegne vil jeg gerne takke alle vores medlemmer for den støtte, I har vist os, initiativgruppen og hele projektet siden sommerferien, med forhåbninger om en tilsvarende støtte til den nye butik i fremtiden. Dertil vil jeg gerne ønske alle et rigtig godt 2021. GODT NYTÅR!
Niels Vagn Pedersen

15.12.20 Absolut sidste chance for at købe aktier er søndag 20.12
Der er nu tegnet aktier for 3.294.000 kr. Med tillæg af yderligere 750.000kr fra de tre hoved-investorer lander vi på den gode side af 4 millioner. Det er virkeligt imponerende! Utroligt dejligt med så flot en opbakning fra borgerne i Uvelse/Lystrup og omegn,

Vi har besluttet at absolut sidste chance for at smide en seddel i postkassen i Brugsen er nu på søndag 20.12. Man kan altså stadig nå at være med hvis man skulle have lyst.
Ketil Haugan

06.12.20 Kig i postkassen!! Vi har i denne weekend omdelt en lille folder som beskriver status for aktietegningen og ikke mindst hvilke aktiviteter vi har gang i for tiden.

Vi har til dato indsamlet over 3 mio. kroner til vores fælles ejendomsselskab Uvelse Byvej 1 A/S, hvilket er fantastisk flot. Dog er en god del af beløbet fordelt på relativt få, store investorer. I initiativgruppen mener vi oprigtigt, at det er vigtigt for bæredygtigheden på langt sigt og vigtigt for det lokale sammenhold, at så mange som muligt får mulighed for at være med, selvom det måske kun er med en enkelt aktie. Vi har derfor besluttet at forlænge aktietegningsperioden lidt ind i december.

Derfor: hvis du endnu ikke har støttet projektet, så er der stadig mulighed for at nå det. Hent en aktietegningsblanket i butikken, udfyld den og aflever den i postkassen samme sted. Så er du med til at støtte vores lokalsamfund med butikker, skole, børnehave, kirke og et stærkt fællesskab.
Ketil Haugan

28.11.20 SÅ RUNDEDE VI DE 3 MILLIONER!!!

Sådan Uvelse og Lystrup!!!

Status her den 28/11 er, at 193 borgere har tegnet aktier for et samlet beløb på 1.625.000kr. Til dette fantastiske flotte beløb skal lægges 635.000kr. i form at aktietegning fra 20 lokale virksomheder plus de 750.000kr fra de tre stiftere af Uvelse Byvej A/S.

Der tegner sig således et billede af en meget solid lokal kapitalrejsning for fremtidens dagligvarebutik for borgerne i Uvelse og Lystrup.

Der ligger aktietegningsblanketter i Brugsen og aktietegningen fortsætter endnu et par dage. Vi vil naturligvis gerne have så mange som muligt med i vores fælles projekt som overhovedet muligt og opfordrer alle, der endnu ikke har tegnet aktier til at gøre dette.
Ketil Haugan

22.11.20 STATUS PÅ AKTIETEGNING 22/11

Siden sidste opdatering har vi kunnet byde velkommen til yderligere 37 aktionærer i selskabet Uvelse Byvej 1 A/S, som tilsammen har valgt at investere for 266.000kr. Super flot!

Vi har i skrivende stund økonomisk opbakning i form af aktietegning fra 173 borgere, der har tegnet sig for 2.020.000kr. Til dette beløb skal lægges startkapitalen fra de tre stiftere på 750.000kr.

Vi kommer langsomt, men sikkert tættere på målet på 3.5-4 millioner kr.

Har man endnu ikke været forbi Brugsen og lægge en seddel i postkassen, så vil vi endnu en gang opfordre alle til at gøre dette. Aktietegningen løber frem til udgangen af måneden.
Ketil Haugan

21.11.20 Jeg har netop fået at vide at der ikke er flere aktiekøbsaftaler tilbage i bunken i Brugsen, det skal jeg selvfølgelig beklage, jeg synes jeg havde lagt mange i bunken, men det er jo dejligt at der stadig er stor interesse for at købe aktier i Uvelse Byvej 1 A/S vi er så vidt jeg er opdateret allerede i niveauet mellem 3,5 og de 4 mio. kr. som er max. så der er noget der tyder på at vi lukker aktiesalget før 30/11. Jeg er på weekend i Lalandia med ungerne så jeg kan ikke lægge nye aktiekøbsaftaler i Brugsen før søndag eftermiddag ca. kl. 16

Hvis du vil sikre dig aktier i vores fælles A/S så skal du nok rykke nu, du kan hente aftale i Brugsen fra søndag kl. 16, og det er jo som tidligere annonceret “først til mølle”.
Claus Brandenborg

12.11.20 SÅ HAR VI RUNDET 2.5 MILLIONER!

Firmaet Uvelse Byvej 1 A/S blev stiftet 1.november med en startkapital på 750.000kr. Siden aktietegningen begyndte 3.november har ikke mindre end 133 personer tegnet aktier for 1.75 millioner kroner. Vi har således i dag rundet 2.5 millioner kroner!!! Det er helt vildt imponerende!

Mange tak til alle for den utroligt flotte tilslutning og opbakning til projektet.

Aktietegningen løber frem til udgangen af november og målet er, at nå 3½-4 millioner kroner inden da.

Er du en af de 100 borgere i Uvelse/Lystrup, der tidligere på efteråret har givet et uforpligtende tilsagn om at investere, og som endnu ikke har tegnet aktier, så håber vi at se en seddel fra dig i postkassen.

Hører du til dem som er i tvivl om, hvorvidt du vil være med til at sikre, at vi fortsat har en lokal indkøbsmulighed i vores skønne lokalsamfund, og har du brug for at snakke med nogen, der kender projektet i alle dets detaljer, så tøv ikke med at tage kontakt.
Ketil Haugan

04.11.20 Vi skal jo snart i gang med at planlægge renovering af Uvelse Byvej 1 og indretning af lejligheden på 1. Sal

Er der nogen arkitekter der er bosiddende i Uvelse/Lystrup? Som måske kunne hjælpe med lidt rådgivning.
Claus Brandenborg

03.11.20 Kære alle jer der støttede op om borgermødet i går på trods af Corona-restriktioner.

Vi var vel 130-150 fremmødte i hallen og 35 deltog online via zoom.

De første 34 aktionærer skrev under på aftale om aktiekøb i forbindelse med mødet for et imponerende beløb på samlet 701.000kr!!!

Der er opsat en postkasse i Brugsen og der ligger aktietegningssedler derovre. Vil man være med til at investere i boligselskabet der skal danne ramme for vores fremtidige dagligvarebutik, kan man frem til udgangen af november udfylde en blanket (2 eksemplarer) og lægge den i postkassen. Herefter har man en uge til at overføre beløbet til selskabet bag ejendommen Uvelse Byvej 1.
Ketil Haugan

Video fra Borgermødet mandag den 2. november 2020

Indholdsfortegnelse:

00-04:00 Velkomst v 

Niels Vagn Pedersen

04:00-13:00 Introduktion og status v 

Claus Brandenborg

13:00-55:00 Oplæg ved Brian fra Dagrofa vedr Min Købmand

55:00-1t:10 Opsamling ved 

Claus Brandenborg

Ketil Haugan

28.10.20 OPDATERET Indkaldelse til borgermøde 2/11 kl. 19.

Bestyrelsen i Brugsens Venner har sammen med en lille gruppe investorer de sidste måneder arbejdet hårdt på at sikre at der fortsat vil være en dagligvarebutik i Uvelse efter 30/6 2021, som er den lukningsdato Slangerup Brugsforening har annonceret.

Vi har kørt parallelle forhandlinger med COOP og Dagrofa, dvs. vi har afsøgt såvel mulighederne for fortsat at drive en Dagli’Brugsen i COOP regi, alternativt etablere en moderne købmandsbutik i Dagrofa regi.

De fleste er nok bekendte med at butikken de sidste mange år har kørt med underskud (dette er jo baggrunden for, at Slangerup Brugsforening tidligere på året besluttede at lukke vores Dagli’Brugsen).

Vores mange og lange forhandlinger med COOP har desværre ikke kunnet sikre grundlaget for en god og stabil forretning som Dagli’Brugsen, hvorfor vi har besluttet at arbejde videre mod den løsning som indebærer, at der i 2021 åbner en købmandsbutik på Uvelse Byvej 1.

Vi håber, at de der allerede har givet tilsagn om at investere, har tid og mulighed for at deltage i mødet den 2/11, hvor vi vil informere om økonomien i projektet samt de nærmere detaljer omkring overgangen fra en Dagli’Brugsen til en ny og moderne købmandsbutik.

Vi håber også, at de der ikke havde mulighed for at deltage i det første borgermøde, samt de der endnu ikke har givet tilsagn om at investere, vil benytte chancen for at høre mere om vores planer og evt. lade sig overbevise om at det er en rigtig god ide at bakke op om den fortsatte lokale indkøbsmulighed som en købmandsbutik repræsenterer.

Det kan være vanskeligt at styre informationsstrømmen i den proces vi befinder os i. Vi havde planlagt først at melde de mere detaljerede informationer om mødet ud, når vi havde vished for, at de fastansatte medarbejdere i Dagli´Brugsen var blevet informeret af Slangerup Brugsforening, da vi ikke fandt det rimeligt, at de skulle få denne information gennem en mødeindkaldelse til et borgermøde.

Vi har dog erfaret i dag, at flere borgere gennem en skrivelse fra Hillerød bibliotek er blevet informeret om, at Dagli´Brugsen lukker og at bibliotekets aftale med udlevering af bøger ophører pr 1.12. Vi finder derfor ingen grund til at tilbageholde oplysningerne ovenfor.

Vi agter naturligvis at gennemføre mødet under hensyntagen til de gældende COVID-19 retningslinjer. Vi anbefaler at folk kommer i god tid da der sikkert bliver kø ved indgangen og da der jo er et afstandskrav der skal overholdes.
Vel mødt
Med venlig hilsen
Brugsens Venner samt Investorgruppen Uvelse Byvej 1
Ketil Haugan

26.10.20 Borgermøde 2. november kl. 19 i UFC

Kære alle borgere i Uvelse, Lystrup og omegn.

Vi afholder borgermøde 2/11 omkring butikkens fremtid.

Der kommer yderligere information om mødet på Facebook sidst i uge 44.

Vi skal overholde alle restriktioner med hensyn til COVID-19, kom i god tid, og pas på hinanden, hold afstand. Husk at medbringe mundbind.
Med venlig hilsen
Brugsens Venner
Ketil Haugan

05.10.20 Tilkendegivelser om aktietegning i Uvelse Byvej 1 A/S har nu nået 3.325.000 kr. fordelt på 196 tilkendegivelser. Vi mangler således nu kun 675.000 kr. i at nå vores mål på 4 mio.kr.

Det er super flot – tak for opbakningen
Claus Brandenborg

28.09.20 Kære borgere i Uvelse og Lystrup,

Det er med meget stor glæde at vi kan meddele jer alle i lokalområdet at Brugsen i Slangerup har accepteret vores tilbud om at købe ejendommen på Uvelse Byvej 1 inklusive tank-anlæg.

Det er et meget vigtigt første skridt i forhold til vores muligheder for at drive en butik videre på adressen.

Vi i Brugsens venner arbejder videre med forskellige butiksscenarier (Coop eller Dagrofa) og så snart vi har noget mere konkret vender vi tilbage.

Vi har i skrivende stund tilkendegivelser for 3.305.000kr fra 191 borgere og mangler således fortsat små 700.000 kr. for at det hele kan hænge sammen.

1000 tak for den store og brede opbakning.

Ps. Der ligger stadig sedler i Brugsen man kan udfylde.
Med venlig hilsen
Brugsens Venner
Ketil Haugan

20.09.20 Status for tilsagn om investering i Uvelse by A/S er, at vi nu har tilsagn fra 170 husstande til et samlet beløb på 3.267.000 kr.

Det er godt gået Uvelse! Tak for opbakningen, der kommer stadig nye sedler i boksen i Brugsen hver dag.

Vi arbejder på højtryk med forhandlinger både med COOP, Dagrofa og Slangerup Brugs, vi håber vi snart kan præsentere en færdig plan for ny selvstændig butik i Uvelse.
Claus Brandenborg

14.09.20 Jeg synes det er fantastisk flot at vi i Uvelse på et par uger har fået samlet over 3 mio. kr. ind med det formål at rede vores dagligvare butik i byen, tusind tak til alle jer der har afleveret sedler med tilkendegivelser.

Der er nu 155 husstande der har givet tilsagn om støtte og det er jo flot, men… det betyder jo samtidig at der er ca. 400 husstande der IKKE har givet tilsagn om investering. Der kan selvfølgelig sagtens være nogen der ikke føler de har råd til at investere i aktier, selvom prisen på en aktie kun er 1000 kr. og det er fair nok hvis man ikke har mulighed for det så er der jo ikke noget at gøre ved det.

Uden at vide det, så vil jeg tro at der en pæn stor del af de 400 husstande der endnu ikke har givet tilsagn om investering der faktisk har muligheden for det hvis de vil.

Jeg synes det er lidt bekymrende hvis over 70% af borgerne i Uvelse ikke deltager i redningsforsøget af Brugsen, ikke fordi jeg er nervøs for at vi skal nå de 4 mio. kr. det skal nok komme, men mest af alt fordi byens borgere i alle 550 husstande er jo dem der skal holde Brugsen i live i årene fremover ved at handle i butikken og hvis mere end 70% ikke er med så begynder det at blive svært !

Når vi mangler tilsagn fra mere end 70% af husstandende i Uvelse så betyder det at chancen for at din nabo IKKE er med er temmelig stor, så næste gang i mødes så lad lige et ord falde om de har husket at give tilsagn om investering i Uvelse by A/S.

Jeg håber virkelig at der er flere end de 155 husstande i Uvelse der synes det er vigtigt at vi har en lokal butik.

Du kan stadig nå et udfylde en seddel i Brugsen.

Hvis du synes at det er vigtigt at vi har en dagligvare butik i Uvelse men alligevel ikke har lyst til at købe aktier i Uvelse by A/S vil jeg meget gerne høre fra dig.
Claus Brandenborg

08.09.20 Kære alle, På det velbesøgte borgermøde i UFC i sidste uge modtog vi et overvældende antal hensigtserklæringer om investering i vores butik. Det viser tydeligt, at de tilstedeværende selvfølgelig gerne vil medvirke til at holde vores Dagli’Brugsen i live til gavn for områdets borgere, de øvrige erhvervsdrivende og hele livet i byen, så vi undgår at blive til en soveby. Siden borgermødet har kassen til hensigtserklæringer stået i Brugsen, og der er kommet en del flere tilkendegivelser om investering fra borgere, som ikke havde mulighed for at deltage i borgermødet. Det betyder at vi i skrivende stund (08-SEP) ligger på hele 2.915.000 kroner, hvilket er intet mindre end fantastisk. Vi er ¾ af vejen mod de 4 millioner allerede efter en lille uges tid.

Det betyder dog samtidig, at vi stadig mangler noget for at nå i mål. De knap 3 millioner er opnået via tilsagn fra 127ud af de cirka 550 husstande i området (kun cirka 25%), hvilket betyder at der stadig er mange, som endnu ikke har givet tilsagn om at ville investere i vores allesammens Dagli’Brugsen. Potentialet for yderligere fundraising er altså stadig kæmpestort, og vi vil derfor kraftigt opfordre de af jer, som ikke allerede har lagt en hensigtserklæring i kassen om at gøre det. Man kan tegne lige så mange aktier, som man har lyst til, og man kan sagtens nøjes med en enkelt til 1000 kroner, hvis det er alt man har mulighed for at undvære. Men hvis der kommer nogle feriepenge ind på kontoen i løbet af efteråret, eller hvis man har lidt stående på bankbogen, så må man jo gerne købe flere aktier. Den forrentning vi regner med at kunne give, er væsentlig bedre end noget, som banken kan diske op med. Desuden er det værd at huske på at vores investering (i selskabet Uvelse By A/S) er en investering i fast ejendom, og dermed relativt sikker på langt sigt.

Det er heller ikke givet at alle byens 550 husstande er på Facebook. Hvis man taler med naboen, så må man derfor gerne nævne Dagli’Brugsen og muligheden for at investere. I foreningen Uvelse Brugs Venner forventer vi også at aflægge alle de husstande, som endnu ikke har afgivet tilsagn, et besøg inden for den nærmeste fremtid. Vi tager kassen med…
Niels Vagn Pedersen

02.09.20 Tusind tak for fantastisk fremmøde på aftenens borgermøde om vores Brugs! Det er altid en stor fornøjelse, når man må sætte flere stole frem, fordi folk vælter ind ❤️❤️SÅDAN Uvelse og Lystrup! ❤️
Niels Vagn Pedersen

02.09.20 Her er på opfordring vores tanker om ændringer i driftsbudgettet for Brugsen i Uvelse som blev fremlagt i aften til borgermødet.

Uvelse Brugsforening 2020 A.M.B.A.

Uvelse Brugsforening 2020 A.M.B.A. stiftes med andelskapital på 200 kr. per andelshaver. De der i forvejen er medlem af Slangerup Brugsforening med Uvelse Dagli’Brugsen som tilhørsbutik får overført deres andelskapital fra Slangerup.

Slangerup Brugsforening har lagt et budget for Uvelse butikken for 2020 med en butiksomsætning på 10.400.000 og med et underskud på 138.000 kr.

Ved udgangen af juli 2020 er der solgt for 500.000 kr. mere end budgettet, men der har også været yderligere omkostninger, det tyder dog på at resultatet for 2020 bliver noget bedre end budgetteret. Der tages for en sikkerhed skyld udgangspunkt i budgettet for 2020. Så vi har ikke indregnet fremgangen der delvist skyldes Corona krisen.

Ved en overdragelse af butikken fra Slangerup kan regnskabsposten afskrivninger fjernes fra budgettet da det er afskrivning af de investeringer Slangerup har foretaget. Afskrivninger er i 2020 budgetteret til 73.000 kr. hvilket betyder at resultatet uden denne post er et underskud på 65.000 kr.

I budgettet for 2020 er omkostninger til ejendomsskat, ejendomsforsikring og udvendig vedligehold budgetteret til 30.000 kr., denne post tages ud af budgettet da posterne indgår i ejendomsselskabets omkostningsbudget.

Vi har behov for at forbedre resultatet i første omgang for at få plads til en husleje omkostning, forrentning af driftslån og derudover for at have et årligt overskud der kan bruges til fremtidige nødvendige investeringer i butikken.

Opsummering:

Budgetteret resultat -138

Afskrivninger +73

Vedligeholdelse af lokaler +30

Resultat – 35 (uden husleje betaling)

Omsætning og indtjening kan muligvis også ændres på nogle punkter.

Der blev i 2019 solgt bagerbrød i butikken for 400.000 kr. med et resultat på 0 kr. Der kan ved at skifte leverandør opnås en garanti for minimums indtjening på 20% svarende til ekstra indtjening på 80.000 kr.

Det er også en mulighed at investere i egen ovn og fryse/kølekapacitet så Brugsen selv kan bage brød fra Coops Bake off concept. Hvis vi kan finde plads i butikken til ovn m.m., vil det formentlig være en god forretning at investere. Et forsigtigt bud på avancen på bake-off er en nettoindtjening på 40%, en ovn koster ca. 50.000 kr. en køle/frysecontainer koster ca. 35.000 kr. med lidt diverse inventar, installation m.m. budgetteres investeringen til at være 150.000 kr. som afskrives over 5 år. (30.000 p.a.) Af forsigtighedsprincip budgetteres med omsætning på 400.000 kr. med 40% avance = 160.000 kr. Det må forventes at omsætningen kan hæves i forhold til i dag.

I den nye udstykning Uvelse Åpark er planlagt 46 boliger, hvilket svarer til en forøgelse af husstande i Uvelse på 8,4%. Det er umuligt at vide i hvor stort omfang de nye borgere i Uvelse vil købe ind i Brugsen, men hvis man antager at andelen er den samme som de eksisterende borgere så vil omsætningen stige med ca. 8,4% når alle boliger er beboet. Det svarer til en omsætningsfremgang på 874.000 kr. og dermed en forbedring af resultatet på 250.000 kr.(forudsat samme salgsavance som hidtil). Der er flere faktorer der taler for at resultatet kan blive lidt højere da større omsætning giver færre kassationer og bedre vare flow. Efter at have været på en besøgsrunde hos de ny indflyttede familier i Uvelse Åpark i Marts 2020 er det vores indtryk at bevidstheden om vigtigheden i at handle lokalt er væsentlig større hos de nye borgere end de eksisterende Uvelse borgere. De nye borgere har jo også for ganske nyligt valgt at bosætte sig i et landsbysamfund med daginstitution, skole, sportshal og lokalt supermarked. Det er umuligt præcist at forudsige hvor meget befolkningstilvæksten i Uvelse vil påvirke omsætning og indtjening, men et realistisk bud er at det vil være en forbedring i indtjeningen på minimum 200.000 kr.

Hvis vi ændrer to forudsætninger i budgettet (befolkningstilvækst og bagerbrød) så ser budgettet således ud:

2021

Driftsresultat ved selvstændig Butik i henhold til ovenstående -35.000 kr.

Bagerbrød indtjening +160.000 kr.

Husleje (2021) -43.700 kr.

Afskrivning af bagerinvestering -30.000 kr.

Forrentning af driftslån 1,5 mio. 4% -60.000 kr.

Resultat (2021) – 8.700 kr.

2022

Resultat 2021 + 8.300 kr.

Husleje stigning (87.400) – 43.700 kr.

30% effekt af befolkningstilvækst + 60.000 kr.

Resultat 2022 + 7.600 kr.

2023

Resultat 2022 + 7.600 kr.

Huslejestigning (131.100) – 43.700 kr.

100% af befolkningstilvækst (70% forøgelse) +140.000 kr.

Resultat 2023 +103.900 kr.

Ovenstående budget er baseret på budgettet lagt for 2020 baseret på 2019 regnskabet, vi ved at 2020 bliver væsentligt bedre end budgettet og vi kan håbe at noget af fremgangen kan fastholdes selv om vi forhåbentlig slipper af med Corona som er hovedårsagen til fremgangen.

Der er mange andre faktorer der kan påvirke omsætning og indtjening, her er listet et par stykker af dem:

Brugsen har tidligere haft en aftale med Rønnegaard om levering af dagligvarer men måtte opsige aftalen på grund af ordre fra ledelsen i Slangerup. Kunden kan købe for ca. 1 mio. kr. p.a.

Det antages at såfremt det lykkedes at få etableret en selvstændig Brugsforening i Uvelse igen og der blandt byens borgere er indsamlet penge til en sikring af driften vil engagementet hos byens borgere stige og det bør betyde større omsætning og indtjening end der er budgetteret med. Det burde være sandsynligt at en selvstændig brugs kan have et positivt resultat allerede fra 2021.

For at fastholde borgernes engagement og udvikling af butik og varesortiment kunne det være en idé at holde et åbent borgermøde hvert kvartal hvor borgerne kan komme med forslag og idéer til ændringer i butik/sortiment og debattere både med bestyrelse og uddeler.

Det væsentligste er at vi som borgere bruger Brugsen til mere end blot nogle småindkøb, hvis vi vil beholde butikken, er vi nødt til at bruge den!

Ovenstående er et udkast til mulig plan for Uvelse, der skal naturligvis forhandles med Slangerup Brugsforening om overtagelse, med COOP om betingelser, kædebidrag m.m. så meget kan ændre sig inden den endelige plan foreligger.
Claus Brandenborg

02.09.20 På opfordring lægger jeg her vores foreløbige tanker og budget for vores nye fælles aktieselskab i Uvelse op, så alle kan se, hvad vi har planlagt indtil videre. Herudover vedhæftes også PowerPoint præsentationen fra aftenens møde.
Claus Brandenborg

01.09.20 HUSK – DET VIGTIGSTE BORGERMØDE I UVELSE’s HISTORIE VEDR: Dagli’Brugsen Uvelse

SKAL DEN LUKKE ELLER KAN VI STÅ SAMMEN OM AT FÅ DEN TIL AT OVERLEVE? VI HÅBER i KOMMER OG BAKKER OP…

Onsdag den 2. september 2020 kl. 19.00 i UFC

Ditte Storm Kronil