UVELSE BYVEJ 1 A/S

28.01.21 Kære Alle Uvelse Borgere! så er der godt nyt. Vi åbner tanken af to omgange. Onsdag d.10.02.21 vil man kunne tanke og tirsdag d.16.02 vil der være fuldt sortiment. Husk at bestille et Shell Kort, men har du kort til Q8 kan det også bruges. Og ligeledes vil sædvanlige Credit Cards kunne anvendes.
Niels Frøhlich Nilsson

26.01.21 Kære Alle, Som I har kunnet se på Facebook, har der været livlig debat på det seneste omkring informationsniveauet i forbindelse med vores butiksprojekt, og det tolker vi meget, meget positivt. Det er skønt at mærke den store interesse, som hele områdets borgere har for vores fælles projekt. Det vil vi gerne sige stor tak for. Der er imidlertid tre ting, som kalder på præcisering eller afklaring, og den kommer her:

  1. Man kan naturligvis sagtens være med i denne FB-gruppe uden at skulle betale nogen form for kontingent. Jeg ved, at en del af de nye gruppemedlemmer, som er kommet til indenfor den sidste uges tid, er kommet, fordi der har bredt sig en opfattelse af, at der gives information om butiksprojektet i denne gruppe, som ikke kommer ud på andre Uvelse-grupper. Det er ikke tilsigtet, og bestemt ikke hensigten, da projektet jo er til for alle områdets borgere. Hvis det skulle glippe, er gruppens medlemmer mere end velkomne til at minde os om det eller selv dele opslag, som I mener er relevante udenfor gruppen. Når det så er sagt, så ser vi naturligvis meget gerne at man OGSÅ melder sig ind i Foreningen Uvelse Brugs Venner, da man derved for et yderst beskedent beløb støtter op om arbejdet, og muliggør de småprojekter, som foreningen i tidens løb har stået for. Blandt andet har foreningen jo sponseret borde-bænke-sættet udenfor butikken, samt stået for istandsættelsen af arealet mod vejen, med skærver og hvide sten. Man melder sig ind ved at følge den simple procedure, som Henning tidligere har beskrevet. Det er dog vigtigt samtidig at slå fast, at denne FB-gruppe som udgangspunkt selvfølgelig ER møntet på foreningens medlemmer forstået på den måde, at der også gives anden information, som f.eks. datoer for generalforsamlinger (hvor medlemmer af Foreningen kan deltage) og tilmelding til ’arbejdshold’, hvis der f.eks. skal fjernes ukrudt ved butikken eller deles flyers ud. Denne type information kommer ikke nødvendigvis ud i de øvrige Uvelse-grupper.
  2. I lyset af forskellige ønsker om mere omfattende og/eller regelmæssig information har vi besluttet at forsøge os med at udsende nogle faste nyhedsbreve her i gruppen sådan omtrent hver 14. dag, uanset hvor lidt eller meget, der måtte være sket i den mellemliggende periode. Dertil naturligvis ”sær-nyhedsbreve”, hvis der måtte være ”breaking news” af den ene eller anden slags. Alle opslag deles som udgangspunkt i de øvrige Uvelse-grupper, men igen… hvis det glipper, så hjælp os gerne med at dele. Ud over disse FB-opslag vil dels aktionærerne i Uvelse Byvej 1 A/S, dels medlemmerne af Foreningen Uvelse Brugs Venner tillige modtage information per e-mail. Disse mails vil naturligt nok også indeholde information om butiksprojektet, samt yderligere information, som er relevant for netop de målgrupper, herunder dem, som ikke måtte være på de sociale medier.
  3. Sidst, men ikke mindst, skal vi bede om en ordentlig tone på vores FB-side. Der skal være plads til uenighed, kritiske spørgsmål og i det hele taget en fri debat, og det kan 99% af alle jer dejlige mennesker heldigvis sagtens finde ud af, men når det kommer til decideret tilsvining og ukvemsord, så stopper festen. Det er respektløst overfor folk, som faktisk bruger en stor del af deres fritid på et projekt, som kommer hele området til gode, og trolls er ikke velkomne i gruppen. Kan man ikke indordne sig, bliver man blokeret af administrator uden yderligere varsel. Og det er faktisk ikke til diskussion.
    Niels Vagn Pedersen

17.01.21 Hvis man var forbi Brugsen lørdag formiddag, måske på vej ud for at nyde det gode vejr, har man sikkert undret sig over den voldsomme aktivitet i og ved butikken. Men det er heldigvis et udtryk for, at der hele tiden er fremdrift i vores fælles projekt, selvom man sagtens kan synes, at det går for langsomt. Butikken er nu næsten tømt for inventar, og kun ganske få ting mangler at blive kørt på genbrugsstationen. Al brugbart inventar er kørt til opmagasinering, og skal rengøres inden det rykker ind i vores nye butik, og mange ting havnede i affaldsbunken og er kørt væk.

I forhold til vores nye butik, så er arkitekter og vores dygtige, lokale håndværkere i fuld gang med at sætte tal og anbefalinger på de forskellige scenarier, som initiativgruppen arbejder med. Scenarier, som spænder lige fra en minimal renovering af det eksisterende til en helt ny bygning. Der er voldsomt mange detaljer, som skal vurderes, estimeres og tages med i beregningerne, og vi er ret opsatte på at få alle ting afdækket ordentligt, så vi kan træffe den rigtige beslutning for vores butik. Vores mål er at nå til enighed om en god model inden månedens udgang, og vi glæder os meget til at løfte sløret for de næste dele af projektet. Dagrofa har endnu ikke fundet den helt rigtige købmand (m/k) til os, men arbejder hårdt på det, og vores holdning er, at vi gerne venter en måned længere på, at de finder den helt rigtige person, frem for at begynde på noget, som ikke føles rigtigt, for købmanden eller for os.

Vi forventer i øvrigt også snart at kunne sige noget mere konkret om tanken, og om hvornår salget af brændstof kommer op og køre igen.
Niels Vagn Pedersen

02.01.21 Som de fleste nok har opdaget, er vores (og ja, nu ER det vores) tank løbet tør for brændstof, hvilket naturligvis skyldes, at Slangerup Brugsforening har opsagt aftalen med OK. OK har på deres side ikke villet indgå i dialog med os omkring videreførelse af driften, så længe Slangerup ejede anlægget, og det er dermed først nu, at forhandlingerne med OK og eventuelt andre interesserede selskaber kan komme i gang for alvor. Vi kan love, at der arbejdes på højtryk for at få en ny aftale stablet på benene, og vi håber at få gang i salget igen inden månedens udgang.
Niels Vagn Pedersen