Økonomisk støtte til Lokalrådet

Der er fortsat behov for økonomisk støtte til Lokalrådet. Det koster 6-8.000 kr. om året at drive Lokalrådet. Heraf ca. 5.000 kr. pr. år som betaling for Lokalrådets indlæg i NUVEL!

Hillerød Kommune har en fællespulje på 50.000 kr. til alle de 11 lokalråd i kommunen, og vi modtager undertiden støtte herfra, men Lokalrådets økonomi er stram. På trods af frivillig arbejdskraft er det bl.a. ikke helt billigt at holde blomsterkummerne ved indkørselsvejene, og ved Sprøjtehuset. At indkøbe og opstille en offentlig bænk ved Åparken m.v.

Derfor endnu en gang en opfordring til, at du støtter vores arbejde for lokalsamfundet med et økonomisk bidrag. Store og små tilskud modtages med tak.

Økonomiske bidrag kan indbetales på: Reg.nr. 5358 – Kontonr. 0000247766 – Arbejdernes Landsbank, Hillerød.