UVELSE-LYSTRUP LOKALRÅD

Opgaver

Uvelse-Lystrup Lokalråd varetager fælles interesser og anliggender for lokalområdet og fungerer som bindeled mellem borgere, foreninger, organisationer og byrådet.

Lokalrådets opgaver er primært:

  • At følge og medvirke til udviklingen i området med henblik på at bevare dette som et levende lokalsamfund.
  • At medvirke til en rimelig og passende udbygning af områdets tekniske, sociale, kulturelle og servicemæssige faciliteter.
  • At varetage borgernes fælles interesser i forhold til bl.a. offentlige myndigheder og institutioner.
  • At medvirke til et godt sammenhold og en god kontakt mellem områdets borgere.

Nuværende arbejdsområder:

  • Lokalplaner og byudvikling
  • Busbetjening og offentlig transport
  • Trafik igennem Uvelse og Lystrup
  • Adgang til grønne områder
  • Tilstand og vedligehold af gader og veje
  • Ansvar for sprøjte og sprøjtehus

Bestyrelse

Aksel Hauge Pedersen, formand, Mob.: 5197 1644, akselhauge@gmail.com
Kristian Nielsen, næstformand/sekretær, krn1990@outlook.dk
Henning Thorsen, kasserer, Mob.: 2571 2945, ingahenntho@email.dk
Jeppe Kjærgaard, medlem, Mob.: ???, mail ???
Finn Hansen, suppleant, Mob.: 2239 1688, carolejnogfinn@gmail.com
Morten Lange, suppleant, langesen@gmail.com

Valgt på generalforsamlingen 2023

Lokalrådets aktiviteter – Områdeansvarlige

Kollektiv trafik – Aksel, Henning

Veje, stier og fortove – årligt vejsyn – Kristian, Morten

Sprøjtehuset, brandsprøjten, brandmajor, julearrangementet – Aksel, Finn

Hanebjerg Skyttecenter – Kristian, Jeppe

Lokal forskønnelse, herunder blomsterkummer, ny bænk mv. natur – Finn, ???

Affaldsdagen – Aksel, Jeppe

Skolen – Jeppe, Kristian

Den nye købmandsbutik – Henning, Finn

Naturen omkring Uvelse-Lystrup – ???, Finn

Sommerfesten – Aksel, Finn, Kristian, Jeppe

Trampestien – Kristian, Henning

J. Jensen – Aksel

NUVEL! – Aksel, Jeppe