Uvelse-Lystrup Lokalråd

Opgaver

Uvelse-Lystrup Lokalråd varetager fælles interesser og anliggender for lokalområdet og fungerer som bindeled mellem borgere, foreninger, organisationer og byrådet.

Lokalrådets opgaver er primært:

  • At følge og medvirke til udviklingen i området med henblik på at bevare dette som et levende lokalsamfund.
  • At medvirke til en rimelig og passende udbygning af områdets tekniske, sociale, kulturelle og servicemæssige faciliteter.
  • At varetage borgernes fælles interesser i forhold til bl.a. offentlige myndigheder og institutioner.
  • At medvirke til et godt sammenhold og en god kontakt mellem områdets borgere.

Nuværende arbejdsområder:

  • Lokalplaner og byudvikling
  • Busbetjening og offentlig transport
  • Trafik igennem Uvelse og Lystrup
  • Adgang til grønne områder
  • Tilstand og vedligehold af gader og veje
  • Ansvar for sprøjte og sprøjtehus

Bestyrelse

Aksel Hauge Pedersen, formand, Tlf: 4827 8250, akselhauge@gmail.com
Freddy Dichmann, næstformand, Tlf.: 6119 1088, fdich@hotmail.dk
Henning Thorsen, Tlf.: 2571 2945, ingahenntho@email.dk
Jan Andersen, Tlf.: 2447 4393, hanneja@mail.dk
Claus Hollstein, Tlf.: 2126 9328, claus@hollstein.dk
Kristian Nielsen, suppleant, Tlf.: xx, mail xx
Winnie Adeltoft, suppleant, Tlf.: xx, mail xx
Valgt på generalforsamlingen 2019

14.11.19 Åbent bestyrelsesmøde

07.03.19 Generalforsamling