UVELSE-LYSTRUP LOKALRÅD

Opgaver

Uvelse-Lystrup Lokalråd varetager fælles interesser og anliggender for lokalområdet og fungerer som bindeled mellem borgere, foreninger, organisationer og byrådet.

Lokalrådets opgaver er primært:

  • At følge og medvirke til udviklingen i området med henblik på at bevare dette som et levende lokalsamfund.
  • At medvirke til en rimelig og passende udbygning af områdets tekniske, sociale, kulturelle og servicemæssige faciliteter.
  • At varetage borgernes fælles interesser i forhold til bl.a. offentlige myndigheder og institutioner.
  • At medvirke til et godt sammenhold og en god kontakt mellem områdets borgere.

Nuværende arbejdsområder:

  • Lokalplaner og byudvikling
  • Busbetjening og offentlig transport
  • Trafik igennem Uvelse og Lystrup
  • Adgang til grønne områder
  • Tilstand og vedligehold af gader og veje
  • Ansvar for sprøjte og sprøjtehus

Bestyrelse

Aksel Hauge Pedersen, formand, Mob.: 5197 1644, akselhauge@gmail.com
Kristian Nielsen, næstformand, krn1990@outlook.dk
Henning Thorsen, kasserer, Mob.: 2571 2945, ingahenntho@email.dk
Dorrit Andersen, sekretær, Mob.: 6156 5693, da@pc.dk
Jan Andersen, medlem, Mob.: 2447 4393, hanneja@mail.dk
Finn Hansen, suppleant, Mob.: 2239 1688, carolejnogfinn@gmail.com
Morten Lange, suppleant, langesen@gmail.com
Valgt på generalforsamlingen 2022

Lokalrådets aktiviteter – Områdeansvarlige

Kollektiv trafik – Henning, Dorrit

Veje, stier og fortove – årligt vejsyn – Kristian, Jan

Sprøjtehuset, brandsprøjten, brandmajor, julearrangementet – Aksel

Hanebjerg Skyttecenter – Dorrit

Lokal forskønnelse, herunder blomsterkummer, ny bænk mv. natur – Dorrit, Finn, Jan

Affaldsdagen – Aksel

Skolen – Aksel, Kristian

Den nye købmandsbutik – Henning, Morten

Naturen omkring Uvelse-Lystrup – Jan, Henning

Sommerfesten, – Henning, Aksel