Åbent Hus 28.05.21

12.06.21 Paw Petersen
Som nævnt i forbindelse med vores velbesøgte Åbent Hus-arrangement for kort tid siden, kører der adskillige aktiviteter i parallel for tiden, heriblandt høringsprocessen, hvor naboerne har frist til tirsdag 15.06.21 til at komme med deres afsluttende kommentarer. Vi er glade for at kunne sige, at vi har haft et godt og konstruktivt møde med naboerne, og i fællesskab er blevet enige om en god vej fremad. Det betyder, at bygningen får lidt ændringer/tilføjelser, som imødekommer naboernes bekymringer, men ikke ændrer hovedprojektet. Naboerne sender et fælles, positivt svar herom til Hillerød Kommune som afslutning på høringsprocessen. Så kan vi komme videre med at lave en lækker og moderne dagligvarebutik til gavn for hele området.
Vi vil nu kunne gå i gang med byggetilladelse og få andre detaljer på plads.

30.05.21 Paw Petersen
Tak for den store opbakning og lyst til at se projektet “Min Købmand”.
Det er ikke sikkert, at alle fik snakket med én af os fra Initiativgruppen, så har man brug for uddybende svar på spørgsmål, der måtte være dukket op, så tøv endelig ikke med at tage fat i én fra Initiativgruppen. Vi skal nok informere så godt vi kan.

Her er en lille oversigt over de forskellige byggescenarier:

  • A (male og renovere). Tidshorisont ca. 8-10 mdr.
    Butikken er for lille til at overleve på sigt. Renoveringen til standard er væsentligt dyrere end det ser ud. Dvs. scenarie A er dødt.
  • B blev vist på dagens Åbent Hus og kan forhåbentligt hurtigst muligt blive til en ny butik. Tidshorisont ca. 1 år. Scenarie B overholder områdets lokalplan.
  • C (total nedrivning) ligger meget længere væk, da det kan kræve politiske dispensationer m.m. Giver dog meget større butik, men kræver bl.a. ny lokalplan. Tidshorisont ca. 2-3 år.

Vi er alle interesserede i en ny butik, og dette projekt skulle gerne sikre en velfungerende købmand i mange år.

Vi har vendt alle muligheder og er klar over, at alt er et kompromis.

På projektets vegne mener jeg godt, at byen, borgerne – alle jer der har støttet og ikke mindst fremtidens kunder kan være stolte af dét, der blev vist i dag.

Tak for jeres opbakning