19.30 Lokalrådet: Generalforsamling

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 23/09/2021
19:30 - 21:00

Lokation
Uvelse Fritids Center

Kategori


Dagsorden

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Aflæggelse af beretning
  4. Aflæggelse af regnskab og budget
  5. *) Indkomne forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
  8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
  9. Eventuelt

*) Evt. indkomne forslag vil fremgå af lokalrådets hjemmeside. Forslag fremsendes til formanden Aksel Hauge Pedersen akselhauge@gmail.com senest 9. september 2021.

Benyt lejligheden til at høre om lokalrådets arbejde, og til at gøre din indflydelse gældende på de fremtidige arbejdsopgaver Lokalrådet skal beskæftige sig med.

Lokalrådet har brug for økonomisk støtte!

Alle beløb store som små er meget velkomne. Indbetal på Reg.nr. 5358 – Konto 0247766 – Arbejdernes Landsbank, Hillerød.