UVELSE-KØBMANDENS VENNER

Uvelse-Købmandens Venner har den 30. maj 2023 afholdt første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, og har konstitueret sig således:

Næstformand: Finn Hansen

Kasserer: Henning Thorsen

Bestyrelsesmedlem: Niels Frølich Nilsson

Bestyrelsesmedlem: Morten Lange

Niels Vagn Petersen er udtrådt af bestyrelsen, og ledelsen varetages indtil videre af næstformand og kasserer i fællesskab.