Kl. 19.30 Lokalrådets Generalforsamling

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 15/03/2018
19:30 - 21:30

Lokation
Uvelse Fritids Center - UFC

Kategori


 

 

Generalforsamling

Uvelse – Lystrup Lokalråd

 

Torsdag d. 15. marts 2018, kl 19:30 i UFC

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Aflæggelse af beretning
  4. Aflæggelse af regnskab
  5. *) Indkomne forslag
  6. Valg af formand (p.t. Aksel Hauge Pedersen – der er på valg)
  7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter (til bestyrelsen er på valg Freddy Dichmann og Jakob Birch Hørdum – og Henning Thorsen og Poul Greibe er på valg som suppleanter).
  8. Valg af en revisor og én revisorsuppleant (p.t. Finn Lillelund og Lars Hedegaard Larsen samt Hanne Andersen som revisorsuppleant)
  9. Eventuelt
  10. Benyt lejligheden til at høre om lokalrådets arbejde, og til at gøre din indflydelse gældende på de fremtidige arbejdsopgaver lokalrådet skal beskæftige sig med. Besøg lokalrådets hjemmeside:www.uvelselystrup.dkUvelse-Lystrup 5. februar 2018Bestyrelsen for lokalrådet for Uvelse-Lystrup. *) Evt. indkomne forslag vil fremgå af lokalrådets hjemmeside www.uvelselystrup.dk. Forslag fremsendes til formanden Aksel Hauge Pedersen akselhauge@gmail.com senest 14. februar 2018.