Åbent Lokalrådsmøde – torsdag 15/11 – 19:30 i UFC

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 15/11/2018
19:30 - 21:00

Kategori


Dagsorden
Åbent bestyrelsesmøde torsdag d. 15/11 kl 19:30 i UFC.
Alle interesserede lokale borgere indkaldes nævnte møde. Kom og lyt med – og giv din mening til kende – om de lokale dagsordenspunkter.
Foreløbig dagsorden for mødet:
Godkendelse af dagsorden
Siden sidst orientering fra formand, arbejdsgrupper m.v.
• Status for Uvelse Nord. Lokalplan vedtaget hvordan går det med salg af boliger, ny vej til området, m.v?
• Afrapportering – ”Vejsyn” for lokalområdets offentlige veje og stier udført 10. september, 2018.
• Prioriterede – lokale – trafikale indsatsområder fra Hillerød kommunes side.
• 50.000 kr til alle kommunens lokalråd for 2019 – hvilke projekter skal vi søge støtte til?
• Lokalrådet overtager ansvaret for brandsprøjte og sprøjtehus – hvordan skal vi håndtere dette og markedsføre emnet lokalt?

Div. andet af lokal interesse – og til debat
• Status for sagen omkring J. Jensen’s udvidelse på den nuværende placering på Højlundevej
• Fastholdelse af dagli Brugsen i Uvelse
• Flere af de nuværende medlemmer af Lokalrådets bestyrelse rejser fra lokalområdet – vi skal have nye kandidater til generalforsamlingen 2019
• Div. andre punkter af almen interesse kan fremføres og tages op til diskussion under selv mødet.

Beretning fra kasserer

Div. andre punkter
• Næste best. møde – lukket møde torsdag d. 24. januar 2019
• Generalforsamling torsdag d 7. marts 2019 i UFC.